İcra ve takip hukukunda başarı, dikkatli dosya takibi gerektirir. Takiplerin, icra daireleri nezdinde gerekli her türlü işleme tabi tutulması için ihtimamla hareket ediyoruz. Mümkün olduğu durumlarda, borçlulara takip yoluyla baskı uygulayıp en az maliyet ile ödeme yapılmasını sağlıyoruz.

İcra ve Takip Hukuku

İcra ve takip hukuku uygulaması dikkatli dosya takibini gerekli kılmaktadır. Takiplerin, icra daireleri nezdinde gerekli her türlü işleme tabi tutulması için ihtimamla hareket ediyoruz. Mümkün olduğu durumlarda borçlulara takip yoluyla baskı uygulayıp en az maliyet ile ödeme yapılmasını sağlıyoruz.

Müvekkillerimize kıymetli evrak takibi, ipotekli veya rehinli varlıkların paraya çevrilmesi ve teminatlandırılmamış alacaklarının tahsili ile ilgili destek sağlıyoruz. Ankara ve İzmir'de yer alan bağlı avukatlık ofislerimiz, başka şehirlerde devam eden takipleri hızlı bir şekilde tamamlanması bakımından önemli bir avantaj sunmaktadır.