Gayrimenkul yüksek değerli bir yatırım olup hukuken yönetimi ve korunması uzman ellere bırakılmalıdır. Müvekkillerin yüksek değerli ve özel nitelikteki taşınmazlarının uzun yıllardır yönetimini üstlenen ve çok sayıda sitenin hukuki danışmanlığını sürdüren kadromuzla imar hukuku, vergi hukuku, kira hukuku, kat mülkiyeti hukuku dâhil olmak üzere gayrimenkulleriniz ile ilgili kapsamlı danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm desteği sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul yüksek değerli bir yatırım olup hukuken yönetimi ve korunması uzman ellere bırakılmalıdır. Müvekkillerin yüksek değerli ve özel nitelikteki taşınmazlarının uzun yıllardır yönetimini üstlenen ve çok sayıda sitenin hukuki danışmanlığını sürdüren kadromuzla imar hukuku, vergi hukuku, kira hukuku, kat mülkiyeti hukuku dâhil olmak üzere gayrimenkulleriniz ile ilgili kapsamlı danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm desteği sağlamaktayız.

Müvekkillerimize boğaziçi imar sınırları dahilindeki taşınmazlar, korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki taşınmazlar, toplu yapılar dahilindeki taşınmazlar gibi özel nitelik arz eden taşınmazlarına yönelik sürekli danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Diğer yandan uyuşmazlıkların çözümü noktasında haksız el atmanın önlenmesi, ecrimisil alacağı, kiralananın tahliyesi, kira bedellerinin tahsili, eski hale getirme, tapu iptali ve tescil, tapu iptali sebebiyle devlet aleyhine açılan tazminat davaları, kat mülkiyeti kanununa dayalı davalar, ortak gider alacaklarının temini, taşınmaza yönetici atanması istemli davalar, yönetim planının hükümsüzlüğüne dair davalar, paydaşlığın giderilmesi davaları gibi gayrimenkul hukukuna dair davalarda vekillik görevlerini başarıyla üstlenmiş bulunmaktayız.

Tapuda miras intikal işlemleri, tapunun bağış ve satış yoluyla devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kuru mülkiyet satış ve bağış işlemleri, intifa hakkı satış ve bağış işlemleri, harç ve vergilerin hesabı ve taşınmazlara yönelik muhtelif özel nitelik arz eden hukuki iş ve işlemlerinde danışmanlık ve talep üzerine işlemlerin vekaleten gerçekleştirilmesi hizmetlerini de sunmaktayız