Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri

Türkiye, bölgesel dinamiklerin değişmesi ile uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütlerinin ve yurtdışında kurulu kar amacı gütmeyen şirketler faaliyetlerinin giderek artığı bir ülke haline gelmiştir. Bu kuruluşlar, ya bizzat kendileri Türkiye’de bir tüzel kişilik kurarak doğrudan ya da hâlihazırda Türkiye’de kurulu sivil toplum kuruluşları ve şirketler vasıtasıyla dolaylı olarak, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Ancak dinamik yasal zemin, operasyonel ve hukuka uygunluk

Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri

Türkiye, bölgesel dinamiklerin değişmesi ile uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütlerinin ve yurtdışında kurulu kar amacı gütmeyen şirketler faaliyetlerinin giderek artığı bir ülke haline gelmiştir. Bu kuruluşlar, ya bizzat kendileri Türkiye’de bir tüzel kişilik kurarak doğrudan ya da hâlihazırda Türkiye’de kurulu sivil toplum kuruluşları ve şirketler vasıtasıyla dolaylı olarak, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Ancak dinamik yasal zemin, operasyonel ve hukuka uygunluk anlamında sürekli değişim gösteren zorlukları beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine hukuk ve uygunluk konularında yoğun bir destek talepleri olmaktadır. Bunların Türkiye’de hangi kuruluş tiplerine yönelebilecekleri veya Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren kuruluşlarla ortak proje yürütülmesi yönünde ihtimal ve şartlar konusunda destek sağlamaktayız. Bu hususların belirlenmesinde öncelikli olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin niteliği, ihtiyaç duydukları insan kaynakları kapasitesi, faaliyetleri için öngördükleri süreler ve aktarılacak kaynaklar gibi unsurları dikkate alıyor, şirketler ve sivil toplum hukuku, sözleşmeler hukuku ve iş hukukunu kapsamında yönlendirme sağlıyoruz.

Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlar için, kira, iş sözleşmeleri, idari temsil veya muhasebe çalışmaları gibi operasyonel olmak için atılması gereken adımlar konusunda yakın destek sağlayarak, her unsurun koordine edilmesi ve Türkiye’deki faaliyetlere olabildiğince kısa bir süre içerisinde başlamalarını sağlamaktayız.