Doğukan Berk Aksoy
Danışman
Doğukan Berk Aksoy
Doğukan, şirketler hukuku, ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku ile alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ağırlıklı olarak pazara giriş ve pazardan çıkış, ticari sözleşmelerin müzakeresi ve birleşme devralma, şirketlerdeki yapısal değişikliklerin yürütülmesi gibi konularda düzenli olarak yabancı ve yerel müvekkillere danışmanlık vermektedir.

Ayrıca, fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak müvekkillerine tescil, danışmanlık ve dava aşamalarında destek vermektedir.
Çalışma Alanları
Biyografi

Doğukan’ın çalışmaları marka, tasarım, patent, telif hakları başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukunda yoğunlaşmaktadır ve Erdem Hukuk’a bu alanda danışman olarak destek vermektedir.

Kayıtlı marka ve patent vekili olan Doğukan, fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de ve yurtdışında tescili işlemleri yürütmekte, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki itiraz işlemlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Farklı sektörlerdeki müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarının lisanslanması, devri konusunda danışmanlık vermekte, müvekkilleri adına bu sözleşmelerin müzakerelerini yönetmektedir. Doğukan, marka, patent, haksız rekabet davalarında müvekkillerini temsil etmekte, sahte veya taklit ürünlere karşı gümrük tedbir başvurularını ve bu ürünlere el konulması işlemlerini yürütmektedir

Eğitim Bilgileri

  • Lisans: Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2011)
  • Yüksek lisans: Bournemouth University (UK), Uluslararası Ticaret Hukuku, LL.M. (2013)

Üyelikler

  • Ankara Barosu (Sicil No: 24050)
  • Türk Patent ve Marka Kurumu (Marka Vekili Sicil No: 2416, Patent Vekili Sicil No: 1539)