Hüseyin Çobanoğlu
Avukat
Hüseyin Çobanoğlu
Hüseyin'in çalışmaları Türk ceza hukuku sistemi, ulusal mevzuattaki ceza normları ve uluslararası ceza hukuku üzerine yoğunlaşmaktadır.

Hüseyin, başta devletin güvenliğine karşı suçlar, ekonomik suçlar ve bilişim suçlarına ilişkin yargılama süreçlerinde mağdur, müşteki ve sanık vekili olarak müvekkillerini temsil etmektedir.

Hüseyin, ceza yargılamasının tüm aşamalarında, Anayasa Mahkemesi ile AİHM nezdindeki başvurularında müvekkillerine destek sağlamaktadır.
Biyografi

Hüseyin'in çalışmaları Türk ceza hukuku sistemi, diğer ulusal mevzuatta yer alan ceza normları ve uluslararası ceza hukuku üzerine yoğunlaşmaktadır.

Hüseyin, meslek hayatı süresince, başta devletin güvenliğine karşı işlenen (terör) suçlarla olmak üzere ekonomik suçlar, kişilere karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, malvarlığına karşı suçlar, bilişim suçları, ilgili olarak açılan pek çok soruşturma ve kovuşturmada mağdur, müşteki ve sanık vekili olarak müvekkillerini temsil etmiştir.

Ceza yargılamasının tüm aşamalarında müvekkillerine destek sağlayan Hüseyin, Anayasal ve uluslararası metinlerden doğan hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yapılacak başvuru ve devamındaki süreçlerde müvekkillerine hukuki yardım sunmaktadır.

Hüseyin, meslek hayatı süresince, çok çeşitli suç türleri üzerine uygulamaları kapsayacak şekilde avukatlık yapmış, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Kamu İhale Kanunu gibi içinde ceza normları da barındıran birçok hukuk alanında da çalışmalar bulunmuştur. Söz konusu deneyimler, somut hukuki olayı daha bütüncül bir çerçeveden görerek etkili savunma stratejisi üretmesini sağlamaktadır.

Eğitim Bilgileri

  • Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2010) 
  • Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku (Devam Ediyor) 

Üyelikler

  • İstanbul Barosu (Sicil No: 44666)