Şafak Varol
Avukat
Şafak Varol
Şafak’ın çalışmaları, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve icra ve iflas hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanında yoğunlaşmaktadır.

 

Biyografi

Şafak’ın çalışmaları, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve icra ve iflas hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanında yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda başta inşaat ve havacılık sektörü olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ticari işlemleri, birleşme ve devralmaları, ortak girişimler ve kamu-özel ortaklıkları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.
 

Şafak, yoğun adliye tecrübesi sayesinde, özellikle iş hukukuna ve ticari ilişkilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sürecinde hızlı ve etkin çözümlere ulaşabilmektedir. Alacak tahsili ve hakkında yasal takip başlatılmış borçların yönetimi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şafak, bireysel iş hukuku, toplu işten çıkarma ve işçi-işveren ilişkilerine dair dava tecrübesi ile önleyici hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ticari faaliyetlerin küçülmesi ve sermaye artırımları ile alakalı hukuki süreçler ile sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

 

Eğitim Bilgileri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017)

 

Üyelikler

İstanbul Barosu (64305)