Ücretin Düşürülmesi Halinde Çalışanın Hakları
Ücretin Düşürülmesi Halinde Çalışanın Hakları

Salgının etkilerini arttırmasıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerin, çalışanlarına ücretlerin düşürülmesi yönünde önerilerde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda, işveren tarafından ücretin düşürülmesi girişimleri, toplu iş sözleşmesi değişiklikleri ve bunlar karşısında çalışanın hangi haklara sahip olacağı konusunu değerlendirdik.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik: Yurt Dışından Alınan Nakdi ve Ayni Yardımlara İlişkin Bildirim Yükümlülükleri

Dernekler Yönetmeliği’ndeki güncel düzenlemeler, Uluslararası STK’ların Türkiye ofisine yapılan nakdi ve ayni yardımlara dair bildirim yükümlülüklerinde önemli değişikliklere yol açtı. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde yetkili kişiler üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabileceğinden ilgili yükümlülükler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik: Yurt Dışından Alınan Nakdi ve Ayni Yardımlara İlişkin Bildirim Yükümlülükleri
Tasfiye Memurunun Sorumlulukları
Tasfiye Memurunun Sorumlulukları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin sona erme ve tasfiye süreçlerinde tasfiye memurlarına önemli görevler atfedilmiştir. Önemli görevler, tasfiye memurlarının sorumluluğuna da neden olabilmektedir. Bu yazımızda, tasfiye memurlarının sorumluluğunu ve izlenebilecek dava yolunu inceledik.

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası

Tasfiyesi tamamlanan bir şirketten alacağın tahsil edilmesi nasıl mümkün olur? Bu paylaşımımızda, tasfiyesi tamamlana şirketlerden alacakların tahsili için atılması gereken adımları ve şirketin ihyasını inceledik.

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası
Tasfiyeden Dönme
Tasfiyeden Dönme

Tasfiye sürecine giren bir şirketin bu süreci sonlandırarak şirket varlığını devam ettirebilmesi mümkün müdür? Bu yazımızda, anonim ve limited şirketler özelinde tasfiyeden dönme konusunu inceledik.

Şirketlerin Tasfiyesi Sırasında Şirket Borçlarının Ödenmesi

Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin tasfiye işlemleri kapsamında şirket alacaklılarının korunmasına ve borçlarının ödenmesine ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yazımızda, tasfiye halindeki şirketin borçlarının ödenmesi ve alacaklıların korunması ile ilgili hükümleri ele aldık.

Şirketlerin Tasfiyesi Sırasında Şirket Borçlarının Ödenmesi
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararı ile Tasfiye Edilmesi Usulü
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararı ile Tasfiye Edilmesi Usulü

Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerinin tasfiye süreçleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketler, kanundan veya esas sözleşmeden kaynaklı pek çok sebep ile tasfiye sürecine girebilirler. Bu paylaşımımızda, anonim ve limitet şirketlerin genel kurul kararı ile tasfiye edilmeleri halinde takip edilecek usulü inceledik.

Yurtdışında Yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Şube, Temsilcilik ve Doğrudan Faaliyet Ofisleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülükleri

Türkiye’den doğrudan veya temsilcilik aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının VERBİS kaydı yapması ve kişisel verilerin korunması için idari ve teknik tedbirleri alması zorunludur. Konuya ilişkin Kurul kararları ve KVK kapsamındaki yükümlülükleri bu paylaşımımızda ele aldık.

Yurtdışında Yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Şube, Temsilcilik ve Doğrudan Faaliyet Ofisleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülükleri
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Kurulu İrtibat Ofisleri ve Şubeleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS Kayıt Yükümlülükleri
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Kurulu İrtibat Ofisleri ve Şubeleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS Kayıt Yükümlülükleri

Türkiye’den doğrudan, irtibat ofisi veya şube aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik veri sorumlusunun VERBİS kaydı ve kişisel verilerin korunması için idari ve teknik tedbirleri alması zorunludur. Konuya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve kanun kapsamındaki yükümlülükleri bu paylaşımımızda ele aldık.

VERBİS Kayıt Süreleri 30 Eylül 2020’ye Uzatıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde verilen kararla, VERBİS kayıt süresi uzatıldı.

VERBİS Kayıt Süreleri 30 Eylül 2020’ye Uzatıldı!
COVID-19 Salgını Sürecinde Organizasyonların Ertelenmesi ve İptali
COVID-19 Salgını Sürecinde Organizasyonların Ertelenmesi ve İptali

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile konser, düğün ve festival gibi toplu etkinlikler geçici olarak askıya alınmıştır. Bu yazımızda, ön ödemesi yapılan etkinlik biletleri ve mekan kirası ile ilgili sorunları kısaca değerlendirdik.

Çalışma Alanları

Yazar

Alper Erdem
Detay
Dijital Hizmet Vergisi Yasalaştı!

Giderek artan dijital ekosistem ve gelişen dijital ekonominin bir sonucu giren kanun ile dijital hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir vergi mükellefiyeti getirilmiştir. Bu paylaşımımızda kapsamı ve muafiyetleri bakımından dijital hizmet vergisini inceledik.

Dijital Hizmet Vergisi Yasalaştı!
Uluslararası STK’lar ve Derneklerde Ayni ve Nakdi Yardımın Belgelendirilmesi
Uluslararası STK’lar ve Derneklerde Ayni ve Nakdi Yardımın Belgelendirilmesi

Pandemi süreci, Türkiye’de kayıtlı faaliyetleri bulunan birçok uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun nakit ve ayni destek faaliyetlerini artırmıştır. Blog yazımızda derneklerin gelir ve giderlerinin kaydı sürecinde dikkat etmesi gereken unsurları inceledik.

COVID-19’la Mücadelede Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yasağı!

Stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmaya karşı ek önlemlere izin veren yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin, tedarikçilerin ve perakendecilerin stoklama ve fiyatlandırma uygulamaları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Mevcut düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil edebilecek ilgili işlemler birlikte değerlendirdik.

COVID-19’la Mücadelede Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yasağı!
Almanya’da Evrensel Yargı İlkesine Dayanılarak Suriye Hakkında Başlatılan Kovuşturma
Almanya’da Evrensel Yargı İlkesine Dayanılarak Suriye Hakkında Başlatılan Kovuşturma

Almanya, iç savaş sırasında suç işledikleri iddiası ile Suriye devlet başkanı Beşşar Esad’ın liderliğindeki güvenlik güçlerinde görev almış iki hükümet yetkilisine evrensel yargı ilkesine dayanarak dava açtı. Blog yazımızda evrensel yargı ilkesini ve ilgili iddiaları inceledik.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvurularda Uygulanacak Zamanaşımına İlişkin Karar Aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, salgın sebebi ile başvuru sürelerini uzatma kararı almıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvurularda Uygulanacak Zamanaşımına İlişkin Karar Aldı
Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Sürelerin Durdurulması
Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki Sürelerin Durdurulması

Hukuki ve idari süreçlerin işletilmesinin zorlaşması nedeniyle, hak kayıplarını önlemek amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin belirli süreler uzatılmıştır. Bu içerikte uzatmanın kapsamını ve koşullarını inceleyeceğiz.

Güncel Düzenlemelerin Derneklere Etkileri

COVID – 19 salgın ile mücadele kapsamında derneklerin bildirim yükümlülükleri ve genel kurul toplantılarının ertelenmesi gibi önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu paylaşımda, bu süreçte yapılan dernekleri kapsayan değişiklikleri inceledik.

Güncel Düzenlemelerin Derneklere Etkileri
İşten Çıkarma, Ücretsiz İzin ve Ücretsiz İzin Sigortası ile İlgili Torba Yasa Değişiklikleri
İşten Çıkarma, Ücretsiz İzin ve Ücretsiz İzin Sigortası ile İlgili Torba Yasa Değişiklikleri

7244 Sayılı Torba Kanun kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 3 ay süre ile işverenin işçileri işten çıkarması yasaklandı ve işverenin işçinin rızası olmadan işçiyi ücretsiz izne çıkarabileceği kabul edildi. Yapılan değişiklikleri bu yazımızda inceledik.

COVID-19 Düzenlemeleri Kapsamında Çeklerin İbraz Süreleri ve Karşılıksız Çek

COVID – 19 salgını ekonomik önlemleri kapsamında çeklerin ibraz süreleri durduruldu mu? 7226 Sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemelerin, çeklerin ibraz süreleri üzerine nasıl yorumlanabileceğini değerlendirdik.

Çalışma Alanları

Yazar

Alper Erdem
Detay
COVID-19 Düzenlemeleri Kapsamında Çeklerin İbraz Süreleri ve Karşılıksız Çek
İkamet İzni Olan Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na Başvurma Şartları
İkamet İzni Olan Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na Başvurma Şartları

Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta olan yabancılar, gereken şartları sağladıkları takdirde genel sağlık sigortasına başvurabilirler. Yabancıların ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamına alınması için gerekli şartları sizler için aşağıda incelemekteyiz.

COVID-19 Kısıtlamaları Kapsamında Seyahat İzin Belgesi

Belirli şehirlere giriş ve çıkışı sınırlayan seyahat kısıtlamasının süresi uzatıldı. Bu paylaşımımızda, seyahat izin belgesi için aranan koşulları ve başvuruya ilişkin bazı pratik bilgileri derledik.

COVID-19 Kısıtlamaları Kapsamında Seyahat İzin Belgesi
COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin Ertelenmesi
COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin Ertelenmesi

COVID-19 tedbirleri kapsamında iş sözleşmesi ile sigortalı çalışanlar (4/1a) ve BAĞKUR kaydı olan sigortalıların (4/1b) sosyal güvenlik prim ödemeleri ertelenmiştir. Blog yazımızda ertelemenin kapsamını ve yeni süreleri inceledik.

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Mükelleflerin 2019 yılına ait gelir vergisi, KDV ödemeleri ve beyanname verme tarihleri ertelenmiştir. Paylaşımımızda yazımızda ertelemenin kapsamını ve erteleme sürelerini inceledik.

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi
Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Kanun Değişikliği
Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

COVID-19 salgını kapsamında alınan önemli ekonomik tedbirlerden biri de sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımında sınırlandırmalara gidilmesi oldu. Bu paylaşımımızda; TOBB tarafından yayımlanan duyuru ve 7244 Sayılı Torba Yasa kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler ışığında kâr payı dağıtım sınırlandırmaları değerlendirdik.

Maaş Haczi Olanlar Dikkat: Maaş Kesintileri Devam Edecek!

Adalet Bakanlığı icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin bir açıklama yayınladı: maaş hacizleri devam edecek.

Çalışma Alanları

Yazar

Alper Erdem
Detay
Maaş Haczi Olanlar Dikkat: Maaş Kesintileri Devam Edecek!
Bir Zorlayıcı Fesih Nedeni Olarak COVID-19
Bir Zorlayıcı Fesih Nedeni Olarak COVID-19

COVID-19 salgını fesih için zorlayıcı bir sebep midir? Zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini fesih hakkı hangi hallerde doğar? COVID-19 salgınını uygulamadaki örnekler ile karşılaştırdığımız yazımızda güncel soruları cevaplamaya çalıştık.

İşçi Sendikalarının COVID-19’a Yaklaşımı ve Öneriler - I

Bu yazıda, sendikaların COVID-19'a yaklaşımını ele almaya karar verdik. Zira, tartışmaların çoğunluğu şirketlerin ne yapması gerektiğine veya şirketlerin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden nasıl korunabileceğine odaklanıyor. Şimdi odağımıza işçi haklarını almak istiyoruz.

İşçi Sendikalarının COVID-19’a Yaklaşımı ve Öneriler - I
İş ve Meslek Hastalığı Uzmanı Perspektifinden  İşyerinde COVID-19’a Karşı Önlemler
İş ve Meslek Hastalığı Uzmanı Perspektifinden İşyerinde COVID-19’a Karşı Önlemler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın, işyerinde COVID-19'a karşı alınması gereken önlemler konusunda katkı sundu.

COVID - 19 İş Kazası Sayılır mı?

COVID-19 virüsü bulaşması bir iş kazası olarak değerlendirilebilir mi? Bu paylaşımda, konuyu güncel bir yargı kararı ışığında ele aldık ve kısaca işverenin sorumluluğuna değindik.

COVID - 19 İş Kazası Sayılır mı?
Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, işverenlerin nakit akışı üzerindeki baskıyı azaltabileceği gibi çalışanlar için de düzenli gelir sağlayabilecek bir araçtır. COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler bağlamında kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağına karar verilmiştir. Bu paylaşımda, kısa çalışma ödeneği ilgili ilgili merak edilen konuları derledik.

COVID - 19 ile Mücadele: Türkiye'nin Ekonomik Önlemleri

COVID – 19’un Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini hafiletmek için, Cumhurbaşkanı 100 milyar TL ek ödenek içeren “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Bu paylaşımda, kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşları ilgilendirebileceğini değerlendirdiğimiz önlemleri listeledik.

COVID - 19 ile Mücadele: Türkiye'nin Ekonomik Önlemleri
Türk Hukukunda Sosyal Kooperatifler
Türk Hukukunda Sosyal Kooperatifler

Sosyal girişimcilik modeli olarak sosyal kooperatifler, sosyal fayda yaratma amacını ve girişimci ruhu bir arada yaşatabilen bir örgütlenme modeli olarak ortaya çıkmıştır. Birçok AB ülkesinde sosyal kooperatifler için yasal zemin hazırlama çalışmaları sürmektedir. Biz de sizlere bu yapılanmaların Türk hukukundaki yerinden bahsetmek isteriz.

Çocuk İşçi Çalıştırma: Hollanda’da Kayıtlı ve Faaliyet Gösteren Şirketler Açısından Önemli Gelişme

Hollanda Parlamentosu alt meclisi, "Çocuk İşçiliği Risk Tespit Yasası"nı kabul etti. Bu yasa ile birlikte, şirketlerin faaliyetlerin ve tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin olup olmadığını tespit etmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir eylem planını ortaya koyması gerekiyor. Bu paylaşımda, konu ile ilgili önemli noktaları değerlendirdik.

Çocuk İşçi Çalıştırma: Hollanda’da Kayıtlı ve Faaliyet Gösteren Şirketler Açısından Önemli Gelişme
İşyerinde Psikolojik Tacizin Bilinirliği ve Etkileri
İşyerinde Psikolojik Tacizin Bilinirliği ve Etkileri

Farkındalık, çözümün başladığı yerdir. Bu paylaşımımızda, bireysel ve kurumsal düzeyde işyerinde psikolojik tacizin bilinirliği ve etkilerini değerlendiriyoruz.

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Güçlü bir Başlangıç

Ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ve şirket tasfiyesinin gerçekleştirilmesi güç bir süreç olabilir. Güçlü bir başlangıç yapılarak başta ivme kazanılması, sürecin verimli bir şekilde yürütülmesinde büyük önem oynayabilir. Paylaşımımızda, güçlü bir başlangıç için gerekli unsurları sizin için özetledik.

Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Güçlü bir Başlangıç
Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi:  Kilometre Taşları
Ticari Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi ve Şirketlerin Tasfiyesi: Kilometre Taşları

Şirket tasfiyesi, ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi ile başlayan bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. Her şirketin faaliyet ve ihtiyaçları farklı olmakla beraber, bu süreçler genel hatları ile benzerlik taşımaktadır.

Sosyal Kooperatifler ve Önemi

Sosyal girişimcilik modeli olarak sosyal kooperatifler, sosyal fayda yaratma amacını ve girişimci ruhunu bir araya getiren yapılandırmalar olarak dikkat çekmektedir. Bu yazımızda, sosyal kooperatiflerin önemi ve bunlarla ilgili bazı önemli gelişmeleri özetledik.

Sosyal Kooperatifler ve Önemi
Personal Data Protection: Criminal Sanctions Stipulated in the Turkish Criminal Code
Personal Data Protection: Criminal Sanctions Stipulated in the Turkish Criminal Code

The Turkish Criminal Code No. 5237 ("TCC") regulates the actions which may constitute crimes with respect to the unlawful use of personal data. We have evaluated the sanctions regulated by TCC regarding the unlawful use of personal data in this blog post.