Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvurularda Uygulanacak Zamanaşımına İlişkin Karar Aldı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvurularda Uygulanacak Zamanaşımına İlişkin Karar Aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, salgın sebebi ile başvuru sürelerini uzatma kararı almıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvurularda Uygulanacak Zamanaşımına İlişkin Karar Aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”), COVID-19’la mücadele kapsamında 16 Mart 2020 itibari ile,
· evden çalışma;
· binaların kamuya erişiminin kapatılması;
· duruşmaların iptal edilmesi; ve
· başvuru sürelerini istisnai olarak uzatılması
gibi tedbirler uygulamaya başladı.

Bireysel Başvuru Sürelerinin Uzatılması


AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmesi ile başlayan 6 aylık bireysel başvuru süresini ve diğer süreleri 16 Mart 2020 itibarı ile istisnai olarak bir ay uzatmıştı. 9 Nisan 2020 tarihinde yapılan ikinci bir açıklama ile COVID-19 tedbirlerinin iki ay daha uzatılacağı duyuruldu. Yapılan bu duyuru ile başvuru süreleri ve diğer süreleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.
 

Sürelerin Uzatılmasının Etkisi

Başvuru süresi 16 Mart – 15 Haziran 2020 arasındaki dönemde;
· başlayan;
· sona eren; ve
· devam eden
başvurucular için, altı aylık başvuru süresi dokuz aya çıkarıldı.

Bu süre uzatım kararı tedbir talepli ve acil başvurular ile Büyük Daire önündeki başvuruları kapsamamaktadır. Mahkeme yasal sürelerde bu dosyaları incelemeye devam etmektedir.

İçerik: Stj. Av. Zeynep Ece Uyarer

Kaynakça:
1.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jWI6__IKPAsJ:https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D003-6675775-8879937%26filename%3DExtension%2520of%2520exceptional%2520measures%2520at%2520the%2520ECHR.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=tr
2. https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6670996-8872788%22]}