COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi
COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Mükelleflerin 2019 yılına ait gelir vergisi, KDV ödemeleri ve beyanname verme tarihleri ertelenmiştir. Paylaşımımızda yazımızda ertelemenin kapsamını ve erteleme sürelerini inceledik.

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

COVID - 19 salgını nedeniyle vergi mükelleflerinin, yıllık gelir vergisi, KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile ilgili ertelemeler öngörülmüştür. İlgili değişiklikleri öngören sirküler ve tebliğ bağlamında, ertelenecek yükümlülükler, kapsadığı vergi mükellefleri ve erteleme sürelerini kısaca ele aldık.

Yıllık Gelir Vergisi

17 Mart 2020 tarihli 125 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2019 yılına ait olan ve 30 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 30 Nisan 2020’ye uzatılmıştır. 2019 yılı yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk edecek olan vergilerin ilk taksit ödeme süresi de 30 Nisan 2020’ye uzatılmıştır. Söz konusu erteleme, mücbir sebep kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm vergi mükellefleri için uygulanacaktır.

KDV ve Muhtasar Yükümlülüklerinin Ertelenmesi


24 Mart 2020 tarihli 518 numaralı VUK Tebliğ (“Tebliğ”) ile mücbir sebep kapsamında değerlendirilen vergi mükelleflerinin KDV ve muhtasar beyanname verme süreleri ile beyannamelerden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ertelenmiştir.

Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilenler Vergi Mükellefleri


Tebliğ:
 • ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan (halkla ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, mimar, diş hekimi vb.)
 • Ana faaliyet alanı itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan;
 • 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan; ve
 • Tebliğ kapsamında belirlenen ve aşağıda listelenen 16 sektörde faaliyet gösteren
  mükellefleri mücbir sebep kapsamında değerlendirmiştir.
 
Tablo 1. Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilen Sektörler
 1. Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri
 1. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
 1. Demir Çelik ve Metal Sanayii
 1. Etkinlik ve Organizasyon – halkla ilişikler dâhil
 1. Otomotiv
 1. Sağlık Hizmetleri
 1. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri gibi sanatsal faaliyetler
 1. Mobilya İmalatı
 1. Lojistik ve Ulaşım – depolama dâhil
 1. Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 1. Konaklama – tur operatörleri ve seyahat acenteleri dâhil
 1. İnşaat
 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
 1. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
 1. Araç Kiralama
 1. Basılı Yayın ve Matbaacılık
 
Mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından mücbir sebep kapsamına sokulup sokulmadığını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kontrol etmeleri mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinde, "Bilgilerim" sekmesinin en altında bulunan "518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu" butonunu kullanarak mükellefler "mücbir sebep" kapsamında olup olmadığını öğrenebilir.

Mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığı GİB tarafından, mükelleflerin vergi dairelerinde 24.03.2020 tarihinde kayıtlı olan faaliyet kodu dikkate alınarak belirlenecektir. Eğer mükellefin ana faaliyet kodu, mücbir sebep halleri kapsamına dâhil olan faaliyetlerden biri olarak kayıtlı değilse, mükellef mücbir sebep halleri kapsamında olan faaliyet alanlarında iştigal ettiğini ispat ederek ertelemelerden yararlanabilir.
 

Mücbir Sebep Kapsamında Olan Mükelleflerin KDV ve Muhtasar Beyannameler ile Ödeme Sürelerinin Uzatılması


Mücbir sebep kapsamında değerlendirilen vergi mükelleflerinin KDV ve muhtasar beyanname verme süreleri ile beyannamelerden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2. Mücbir Sebep Kapsamında Olan Mükellefleri KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
İlgili Ay ve
Beyanname Türü
Beyan Tarihi Ödeme Tarihi
Yasal Ertelenmiş Yasal Ertelenmiş
Şubat 2020 KDV 26.03.2020 24.04.2020 26.03.2020 24.04.2020
Mart 2020 Muhtasar 27.04.2020 27.07.2020 27.04.2020 27.10.2020
KDV 27.04.2020 27.07.2020 27.04.2020 27.10.2020
Nisan 2020 Muhtasar 27.05.2020 27.07.2020 27.05.2020 27.11.2020
KDV 27.05.2020 27.07.2020 27.05.2020 27.11.2020
Mayıs 2020 Muhtasar 26.06.2020 27.07.2020 26.06.2020 28.12.2020
KDV 26.06.2020 27.07.2020 26.06.2020 28.12.2020

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükelleflerinin sokağa çıkma yasağı süresince mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, ilgili mükellefler bakımından beyanname / bildirim verme ve ödeme süresi sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Sonuç :

 
GİB;
 • 17 Mart 2020 tarihli Sirküler ile tüm vergi mükellefleri yönünden 2019 yılı gelir vergisi; ve,
 • 24 Mart 2020 tarihli Tebliğ ile mücbir sebep kapsamında olan vergi mükelleflerini belirlemiş ve yalnızca bunlar yönünden KDV ve muhtasarbeyannamelerinin verilme ve ödeme süresini ertelemiştir.

 

Yazar
Çalışma Alanları