Çocuk İşçi Çalıştırma: Hollanda’da Kayıtlı ve Faaliyet Gösteren Şirketler Açısından Önemli Gelişme
Çocuk İşçi Çalıştırma: Hollanda’da Kayıtlı ve Faaliyet Gösteren Şirketler Açısından Önemli Gelişme

Hollanda Parlamentosu alt meclisi, "Çocuk İşçiliği Risk Tespit Yasası"nı kabul etti. Bu yasa ile birlikte, şirketlerin faaliyetlerin ve tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin olup olmadığını tespit etmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir eylem planını ortaya koyması gerekiyor. Bu paylaşımda, konu ile ilgili önemli noktaları değerlendirdik.

Çocuk İşçi Çalıştırma: Hollanda’da Kayıtlı ve Faaliyet Gösteren Şirketler Açısından Önemli Gelişme

Yasanın en erken 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bu yasa ile birlikte, şirketlerin faaliyetlerin ve tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin olup olmadığını tespit etmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir eylem planını ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde şirket yöneticilerinin hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bile söz konusu.
Hollanda Parlamentosu alt meclisi, 7 Şubat 2017 tarihinde “Çocuk İşçiliği Risk Tespiti Yasası”nı (Wet Zorgplicht Kinderarbeid) kabul etmişti. Bu yasa, 14 Mayıs 2019 tarihinde Hollanda Senatosu tarafından onaylandı.Bu yasa ile birlikte, şirketlerin faaliyetlerin ve tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin olup olmadığını tespit etmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir eylem planını ortaya koyması gerekiyor. 

Hangi Şirketleri Kapsıyor?

Yasa, Hollanda’da kayıtlı tüm şirketler ile Hollanda dışında başka bir ülkede kayıtlı ancak Hollanda’da faaliyet gösteren (mal alıp/satan, hizmet sunan veya bunları çevrimiçi yollarla gerçekleştiren) şirketleri kapsıyor.

Getirdiği Hukuki Yükümlülükler Nelerdir?

Şirketlerin, ilerleyen günlerde duyurulacak bir kamu otoritesine, ürün ve/veya hizmetlerinin tedarikinde çocuk işçiliğinin olmasını önleyici yeterli risk tespit mekanizmalarının olduğunu belirten bir beyanname sunmaları gerekiyor. Bu otorite, şirketlerin kendisine ilettiği beyannameleri halka açık olacak şekilde duyurusunu yapacak. Hollanda’da yeni kurulan şirketler açısından, şirket tescil işlemleri gerçekleşir gerçekleşmez derhal bu beyannameyi hazırlayıp sunmaları gerekiyor. Halihazırda Hollanda’da kayıtlı ve faaliyet gösteren şirketler ise bu kanunun yürürlüğünden itibaren 6 ay içerisinde bu beyannameleri sunmalılar.
1 Ocak 2020’de yasanın yürürlüğe girmesi kesinleşirse, şirketlerin çocuk işçiliğinin önlenmesi için risk tespit (due diligence) süreçlerini kurmaları ve aldıkları önlemlerin içerecek beyannamelerini en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar hazırlayıp sunmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerde kayıtlı şirketlerin ise aynı yıl içerisinde ikinci defa Hollandalı tüketicilere mal veya hizmet sunmalarından itibaren 6 ay içerisinde bu beyannameyi ilgili otoriteye sunmaları zorunlu kılmıştır.

Yükümlülüklere Uygun Davranılmadığında Cezası Ne Olur?

Yükümlülüklerin gereğini yerine getirmeyen şirketler açısından 4.100 Euro’ya kadar idari para cezası öngörülmektedir. 5 yıllık süre içerisinde 2 defa ihlalde bulunmuş şirketlerin yöneticilerinin hapis cezasına çarptırılmalarının da yolu açılmıştır.

Sonuç

İngiltere’nin 2015 tarihli Modern Kölelik Kanunu (Modern Slavery Act), Fransa’nın 2017 tarihli Özen Ödevi Kanunu (Duty of Vigilance Law), Avustralya’nın 2018 tarihli Modern Kölelik Kanunu, Kanada meclisinde benzer bir düzenlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar ve Almanya’daki Alman şirketleri ve tedarik zincirleri için insan hakları risk tespitini zorunlu hale getirmeye hazırlanan taslak yasayla birlikte, şirketlerin tedarik zincirlerinde insan haklarına uyum süreçlerine daha çok dikkat etmesi ve risk tespit süreçleri dahil gerekli tüm önlemleri acilen alıp bu yasal yükümlülüklere uyumlu hale gelmesi gerekiyor.