İkamet İzni Olan Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na Başvurma Şartları
İkamet İzni Olan Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na Başvurma Şartları

Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta olan yabancılar, gereken şartları sağladıkları takdirde genel sağlık sigortasına başvurabilirler. Yabancıların ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamına alınması için gerekli şartları sizler için aşağıda incelemekteyiz.

İkamet İzni Olan Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na Başvurma Şartları

Ülkemizde ikamet izni türlerinden biri ile kalmakta olan yabancı, ya özel sağlık sigortası ya da devlet tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortasından birine tabi olmak zorundadır. İkamet iznine başvuru sırasında çoğu zaman özel sağlık sigortası şekli gereklilikleri karşılamak için alınmaktadır. Bu nedenle, ikamet izni olan birçok yabancının görece sınırlı kapsamı olan özel sağlık sigortaları vardır.

Bu durum, COVID – 19 salgını kapsamınsa önem arz etmektedir. Özel sağlık sigortalarının önemli bir bölümü salgın hastalıkları kapsamamaktadır. Bazı sigorta şirketleri teminat kapsamında olmasa dahi “jest uygulaması” olarak salgın hastalığa ilişkin sınırlı bir ek teminat oluşturduklarını açıklasa da, kapsamlı sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamayabilir.
İkamet izni olan yabancıların aşağıda belirtilmiş olan gerekli şartlara sahip olmaları halinde kendilerini ve aile bireylerini Genel Sağlık Sigortasına geçirmeleri mümkündür. Yabancının, Genel Sağlık Sigortasına geçmesi halinde özel sağlık sigortasını sonlandırması ve gün esası üzerinden prim iadesini talep etmesi de mümkündür.

 

Genel Sağlık Sigortasına Başvuru Şartları

 
Yabancıların Genel Sağlık Sigortası’na başvurması belirli şartların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre;
  • Karşılıklılık esası dikkate alınmak şartıyla,
  • İkamet izni almış,
  • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan,
  • Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen, bu tarihten itibaren talepte bulunan ve gerekli primleri ödeyen yabancı ülke vatandaşları; genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.
 

Genel Sağlık Sigortası Kapmasına Alınabilecek Aile Bireyleri


Genel Sağlık Sigortası’nın sosyal güvence olarak tasarlanmış olması nedeniyle, aile bireylerinin de kapsam içine sokulması mümkün kılınmıştır.
Yabancının yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere yurt içinde ikamet eden:
  • Ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan eşleri,
  • 18 yaşını doldurmamış çocukları ile lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
  • Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
  • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
  • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, Genel sağlık sigortası kapsamına alınabilir.

İçerik: Av. Berfin Doğru