İş ve Meslek Hastalığı Uzmanı Perspektifinden  İşyerinde COVID-19’a Karşı Önlemler
İş ve Meslek Hastalığı Uzmanı Perspektifinden İşyerinde COVID-19’a Karşı Önlemler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın, işyerinde COVID-19'a karşı alınması gereken önlemler konusunda katkı sundu.

İş Ve Meslek Hastalığı Uzmanı Perspektifinden

İşyerinde COVID-19’a Karşı Önlemler[1]
 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bilindiği gibi, işyerinde tehlikeyi saptama ve saptanan tehlikeyi önleme stratejisi üzerine bina edilir.

Ancak bulaştırıcı insanlar her zaman hastalık belirtilerini göstermeyebilmektedir. Bu nedenle hastalık belirtisi olan insanları bulup tecrit etmek ve tedavi etmek gerekir. Aynı zamanda yakınmasız bulaştırıcıların etrafımızda olabileceğini düşünerek tedbir almak gerekir.
Bulaşma esas olarak solunum yolu ve salgılarının havaya karışması ve yakın çevredeki eşyalar üzerine yapışması sonucunda olur. Yani bulaşmaya sebep virüsü çevresine yayan insandır. Bu nedenle hem hasta olan insanın tecrit edilmesi hem de salgılarının etrafa yayılmasının önlenmesi gerekmektedir.
COVID-19 bir biyolojik tehlikedir. Bulaşıcılık riski çok yüksektir ve ölümcül bir hastalığa yol açma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bir işyerinde çalışan herkes insandan insana bulaşan virüsün neden olduğu hastalığa yakalanma riski ile karşı karşıyadır.

İşyerinde bu süreç nasıl işletilmelidir?


Çalışan eğer öksürük, nefes darlığı, ateş, ishal gibi yakınmalara sahipse işe gitmemeli, sağlık kuruluşuna müracaat etmeli. İşyerini bilgilendirmelidir.

İşyerine doğru yola çıkan çalışan mutlaka:
- Bir basit yüz maskesi ile evinden ayrılmalı, işyerine girene kadar maskeyi çıkartmamalıdır.
- Araç dışı ve araç içi alanda diğer insanlara bir metre ara ile durmalı ve yürümelidir.
- Ellerini dış ortamlara en az dokundurmalı, yüzüne, gözüne, burnuna dokunmamalıdır.
- Uygun olduğunda uygun mikrop öldürücü malzeme (%80 alkol içeren kolonya dahil) ile ellerini silmelidir.

İşyerinde ise şu önlemler alınmalıdır:
- Girişte kimlik kontrolünde el ve çevre teması en aza indirilmelidir.
- Ayakkabı ve giysilerin iş ayakkabısı ve giysileri ile teması en aza indirilmelidir
- Toplu yemek, istirahat, sıraya girme, giyinme-soyunma gereksinimi en aza indirilmelidir.
- İş alanında yakın çalışmayı önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.
- Fabrika içinde bulunulduğu süre içinde her yerde maske kullanımı sağlanmalıdır.
- Çalışanların yakınmaları yakından izlenmeli, yakınmaları olanlar derhal iş alanından uzaklaştırılmalı ve sağlık kontrolü için yönlendirilmelidir.
- Vücut direncini zayıflatan kronik hastalığı olan, ilaç kullanan veya gebelik gibi durumları olanlar enfeksiyondan zarar görme potansiyeli olan hassas gruplardır.
- Çalışanlar işyeri dışında da maske kullanmaları ve evde oturmaları konusunda teşvik edilmelidir.
- Çalışma alanında temas kuşkusu varsa kuşkulu çalışanlar karantinaya alınmalıdır ve kuşkulu temas olan alanda gerekirse işi durdurmak düşünülmelidir.
- Korunma ve hastalıkla ilişkili farkındalık yaratılması ile uyarıcı işaretlerin konulması çok yararlı olacaktır.

 
[1] Katkılarından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın’a teşekkür ederiz.