VERBİS Kayıt Süreleri 30 Eylül 2020’ye Uzatıldı!
VERBİS Kayıt Süreleri 30 Eylül 2020’ye Uzatıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde verilen kararla, VERBİS kayıt süresi uzatıldı.

VERBİS Kayıt Süreleri 30 Eylül 2020’ye Uzatıldı!


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) COVID-19 salgını nedeniyle kapalı kalan veya uzaktan çalışan işletmelerde veri envanteri oluşturulmasının aksaması nedeniyle VERBİS kayıt sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Alınan karar kapsamında:
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2020
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının için 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31.03.2021 tarihine,
    kadar VERBİS kayıt sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
Söz konusu sürelere kadar VERBİS'e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 36.053 TL ile 1.802.636 TL tutarında idari para cezası uygulanabilir.

 

Yazar